контакти

Директор: 092648046; +359879219621

Гл.счетоводител: 092647202; +359879002436

Адрес: пк 3000, гр.Враца, ул. "Христо Смирненски" № 3

e-mail : pgtr_vratza@abv.bg

www.pgtr-vratza.com

ПРИЕМ  2016-2017

 

 график на дейностите

ЗА  ВАС Зрелостници

  

заповед

№ РД09-1224/28.08.2016г

за определяне на дати и график на дейностите за оганизацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година.

заповед

№ РД09-1225/28.08.2015г.

за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 година

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003г -за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004г за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 

СФО

 

еразъм+ 

за проекта

партньор

цели

ползватели

критерии за подбор

процедура за подбор

сертифициране

успех

 

ученически  практики

 

нова възможност  за моето бъдеще

 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ

училищни символи

      Електронна платформа за учене на възрастни в Ервопа - EPALE