ПРИЕМ  2015-2016

В А Ж Н О !!!

От 16.11.2015г до 30.11.2015г се подават заявления за януарска сесия на учебната 2015-2016г от ученици, обучаващи се в СФО. Заявленията се подават в канцеларията па ПГТР.

Професията по която се обучават  в СФО  е" Готвач ". Документи се подават в канцеларията  на ПГТР гр. Враца.


ЗА  ВАС  Зрелостници

ВАЖНО!

  заповед

№ РД091224/28.08.2015  за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

ПНАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г-за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 гза организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

успех

 

ученически  практики

 

нова възможност  за моето бъдеще

 

еразъм+

цели

основни дейности

критерии за селекция

примерно мотивационно писмо

CV /Europass/

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

училищни символи

училищен  вестник

брой първи

брой втори

брой три

брой четири

брой пет

брой шест

брой седем

контакти