ПРИЕМ  2014-2015

В А Ж Н О !!!

Заявления за явяване на майска поправителна сесия за ученици обучаващи се в самостоятелна форма на обучение се подават от 09.03.2015г. до 31.03.2015г.вкл. в канцеларията на ПГТР гр. Враца.

Изпитната сесия започва на 20.04.2015г. и приключва на 11.05.2015г


ЗА  ВАС  Зрелостници

ВАЖНО!

Подаването на декларации за допускане до ДЗИ - майска сесия 2015г е от 09 март до 20 март 2015г в канцеларията на училището.

Дати за провеждане на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2014-2015г    тук

Подаването на заявления за допускане до  ДЗИ -септемврийска сесия 2014г е 07.07.2014г -18.07.2014г в канцеларията на училището.

заповед ДЗИ през учебната 2013/2014 година

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г-за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 гза организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

успех

 

ученически  практики

 

нова възможност  за моето бъдеще

 

еразъм+

цели

основни дейности

критерии за селекция

примерно мотивационно писмо

CV /Europass/

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

училищни символи

училищен  вестник

брой първи

брой втори

брой три

брой четири

брой пет

брой шест

брой седем

контакти