ПРИЕМ  2014-2015

 ВАЖНО!!!

Срокът за подаване на заявления от обучаващите се в  СФО за явяване на изпити  през януарската сесия на 2015г е 29.11.2014г


Заявления за явяване на поправителна сесия на обучаващи се в СФО се подават от 21.08.2014г. до 26.08.2014г. в канцеларията на ПГТР.

 

ЗА  ВАС  Зрелостници

ВАЖНО!

Подаването на заявления за допускане до  ДЗИ -септемврийска сесия 2014г е 07.07.2014г -18.07.2014г в канцеларията на училището.

заповед ДЗИ през учебната 2013/2014 година

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г-за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 гза организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

успех

 

ученически  практики

 

нова възможност  за моето бъдеще

 

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

училищни символи

училищен  вестник

брой първи

брой втори

брой три

брой четири

брой пет

брой шест

брой седем

контакти