Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Училище за най-добрите

Get Adobe Flash player

Международен ден на учителя

Днес над 100 страни от света отбелязват Международният ден на учителя. Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. Това става през 1966 г. и целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителите. А тя е важна за всички-деца, родители и обществото като цяло. Да си учител е предизвикателство и голяма отговорност.Да си учител в днешния наситен с информация и забързан свят е призвание, ценно за всички. 25-годишната инж. Надежда Тодорова е най-младият преподавател в ПГТР във Враца. Тя е само няколко години по-голяма от своите ученици, но благодарение на това обучителният процес е удоволствие за всички. Инж. Галин Конов е представител на иновативните педагогически кадри. Той е напуснал производствения процес, за да подготвя обучени специалисти, които да отговарят на съвременните изисквания на бизнеса. Младежите, които в момента се подготвят да бъдат учители също са бунтари като съвременните ученици и също искат да разбият стереотипите за обучението и ролите в него. Каквито и да са изискванията и очакванията към учителите в 21-ви век, то те винаги ще бъдат любимци на своите ученици. Какви пожелания отправиха директори, учители и ученици по повод Международния ден на учител

Репортаж в Римекс ТВ

Европейската нощ на учените

Европейската нощ на учените е мега събитие, което всяка година се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света. Събитието във Враца се организира от Дом на науката и техниката, заедно с ученици и учители от ПГТР.
Участието  в Европейската нощ на учените е представяне на презентация на тема: „Кулинарното наследство на българите“  от ученичките  Ивета Бориславова и Михаела Берчева-XI б клас, заедно с преподавател Диана Иванова.

Откриване на учебната 2018/2019г.

Ръководството на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца поздравява всички свои учители и ученици с предстоящата нова учебна година и ги кани на 17 септември от 9.00 часа в двора на училището за тържествено откриване на учебната година.
Българският учител е призван да дари на своите ученици един по-красив и хуманен свят, съществуващ в техните мисли и надежди, свят, изпълнен с любов и симпатия, озарен от светлината на откривателството и дръзновението. За този по-добър и цветен свят си заслужава да дадем силен старт на новата учебна година.
Заповядайте, скъпи ученици, в нашето иновативно училище ПГТР! Ние ще откликнем на вашата любознателност и чрез философията на съзиданието и богатството на нашия професионален опит ще ви помогнем да реализирате своите емоционални и интелектуални стремежи и мечти.

Важно за СФО

Всички ученици, които ще се обучават в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година, са длъжни да подадат заявление в канцеларията на ПГТР до 14.09.2018 г. за записване за новата учебна година.

Подбор за участие „Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД  №РД 05-1207/11.06.2018 НА ДИРЕКТОРА НА ПГТР КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕРИ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ КД 101 Мобилност на персонал в училищното образование „Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“, по договор за финансова подкрепа №2018-1-BG01-KA101-047011, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

 

Краен срок за подаване на документи 27.09.2018                        

Обява за подбор

още

Подбор за участие в проект по програма „Еразъм+“ -„Европейски опит за успешна кариера“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД  №РД 05-1204/11.06.2018 НА ДИРЕКТОРА НА ПГТР КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕРИ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

за участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ „Европейски опит за успешна кариера“, по договор за финансова подкрепа  2018-1-BG01-KA116-047124, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

 

Краен срок за подаване на документи 27.09.2018    

Кратка обява за подбор

още

 

ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

На 30 август 2018 година в Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ се състоя официална церемония по награждаване на лауреатите в Петия международен конкурсИзвънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците–2018“. Организатори на форума са Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“, с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Церемонията по награждаване бе открита от Председателя на Синдиката на българските учители д.и.н. Янка Такева. Министър Красимир Вълчев връчи наградите.  На награждаването присъстваха заместник-министрите Деница Сачева и инж. Таня Михайлова.

 

Награди получиха  Татяна Донева, главен учител, Маргарита Григорова и Ивка Николчова – старши учители в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр.Враца. Участие във форума взе и директорът на гимназията инж.Румяна Петрова.

 

Татяна Донева и Маргарита Ангелова Григорова са наградени в категорията „Специални награди на председателя на СБУ“ -„Извънкласна дейност I-XII клас“ за разработката им на тема „Извънкласните дейности – средство за социализация на децата със специални образователни потребности“.
Ивка Николчова и Татяна Донева имат индивидуални награди в категория „Искам думата“ за есе на тема „За по-хуманен и мирен свят“.

 

Престижните награди за пореден път доказаха, че в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство работят мотивирани и амбициозните преподаватели, които осъществяват активна, последователна и модерна образователна политика.

Елитна гимназия е шампион по проекти във Врачанско

ПГТР – УЧИЛИЩЕТО С НАЙ-МНОГО ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

На 15 август Центърът за развитие на човешките ресурси публикува резултатите от селекция по програма „Еразъм+“, „Ключова дейност 2“ „Стратегически партньорства, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23 март 2018г.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца спечели четири нови проекта: „LET’S USE ENERGY USEFULLY“ с координатор Италия, „Let’s save from oblivion“ и „BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE“ с координатори от Полша и „Правото на образование на бежанци и малко съпричастност“ с координатор от Турция. ПГТР е училището с най-много спечелени проекти в област Враца. СУ „В.Кънчов“ има три проекта в това направление, СУ „Хр.Ботев“ – два, СУ „Ив.Вазов“- два, СУ “Отец Паисий“ един, ПТГ – един, ДГ„Детска вселена“- един.

През април, 2018 ПГТР спечели и два нови проекта по „Ключова дейност 1“ по програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+“. Първият европейски проект е с партньор от Малага, Андалусия, Южна Испания „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Одобреното проектно предложение на ПГТР е на тема „Европейски опит за успешна кариера“. Одобрено е финансиране, благодарение на Хартата за мобилност в областта на ПОО,  която ПГТР спечели през 2017 година.  20 ученика, придружени от 2 учителя, ще проведат своята двуседмична практика на красивия морски бряг през следващото лято. Други 10 учителя ще усвоят нови методи на преподаване по същото време. Вторият проект по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ за мобилност на учители в Дъблин, Ирландия. Проектът е на тема „Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“.

Така новите проекти, които спечели ПГТР са общо шест. Поздравления за иновативните им идеи и новаторски подход н учителите от училището. Заслужена награда за неуморния им труд.

ОТНОВО СМЕ УЧИЛИЩЕТО С НАЙ-МНОГО СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ВРАЦА! ВЕЧЕ ИМАМЕ И ДВА СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТА ПО КА1 ЗА МОБИЛНОСТ НА 20 УЧЕНИКА С 2 ПРИДРУЖАВАЩИ УЧИТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА 10 УЧИТЕЛЯ В МАЛАГА, ИСПАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА 3 УЧИТЕЛЯ В ДЪБЛИН, ИРЛАНДИЯ.
ШЕСТ НОВИ ПРОЕКТА ПО ЕРАЗЪМ+

 

Публикация във вестник Враца днес-16.08.2018г.

Публикация във вестник Конкурент-15.08.2018г.