Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Училище за най-добрите

Get Adobe Flash player

Випуск 2017 г.

Прекрасните абитуриенти на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство празнуваха на 20.05.2017 г. в ресторант „Хемус“своята бална вечер. Много усмивки и настроение озаряваше лицата им. Директора на училището инж. Румяна Петрова ги поздрави и им пожела много успехи в живота.

Статия вестник „Конкурент“

Важно за XII клас

На 18.05.2017г. учениците, които са подали заявление  и са допуснати до ДЗИ,  да се явят в канцеларията на ПГТР, за да си получат бележките, с които ще се явяват на изпит!

Професионален празник на библиотекарите

На 11.05.2017 г. беше отбелязан Денят на библиотеката с коктейл в Ритуалната зала на Община Враца.
На празника присъстваха кметът на Община Враца Калин Каменов, зам. кметът по хуманитарни дейности Петя Долапчиева, експерти от общинска администрация, както и библиотечни специалисти от Област Враца.

 

Модернизиране на Дуалното обучение

На 09.05.2017 г. беше проведен семинар в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение“. По време на семинара е представен опита на Германия и Австрия в Дуалното обучение. Кетъринга на събитието е осъществен от ученици на ПГТР.

УП „Лукс ауто” ООД се класира на първо място в конкурса „Най-добър дигитален маркетинг”

ПГТР Враца взе участие в ХХ Международен панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2017 „Млад предприемач” в Пловдив от 26 до 28 април 2017 година. Гимназията беше представена от Учебно предприятие „Лукс ауто” ООД с ръководител Ирена Димитровска-Андреева и представители от фирмата: Борислав Борисов – Управител, Мартин Михайлов – Системен администратор и Георги Георгиев – Ръководител човешки ресурси. До участие в панаира бяха допуснати 134 фирми от страната и чужбина. Учебното предприятие на ПГТР беше единственият представител от област Враца.

По време на панаира фирмата сключи много сделки, както с физически лица гости на панаира, така и с други учебни предприятия.

УП „Лукс ауто” ООД се класира на първо място в конкурса „Най-добър дигитален маркетинг” на Сайт медия. Участието в конкурса се проведе на три етапа: разработване на годишна стратегия за дигитален маркетинг, онлайн реклама  и събеседване с представителите на фирмата

Ден на професиите

Първи по рода си ден на професиите се проведе във Враца. Инициативата е на Регионално управление на образованието, съвместно с Търговско-промишлената палата и Центъра за кариерно ориентиране. Целта е да се запознаят учениците с най-търсените професии в региона.

Римекс ТВ видео

Кабелна телевизия Враца видео

Панаир на образованието

Днес, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство представи уменията си пред жителите на гр. Враца. Учениците запознаха бъдещите ученици с предлаганите професии в училището след VII и VIII клас.

ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един учебен ресторант, три компютърни кабинета, библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават  стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

ПРИЕМ В VIII КЛАС

Професия: „Икономист“ Специалност: „Търговия“- дуална форма/обучение чрез работа/ Учениците провеждат учебна и производствена практика в големи търговски вериги и получават работна заплата в ХI и ХII.

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“

Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

ПРИЕМ В IХ КЛАС

Професия: „Търговски представител“ Специалност: „Търговия на едро и дребно“

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“, Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

Образци на документи

Образци на документи за участие в проект №2016-1-BG01-KA102-023414 на тема „Образователни практики и инициативи в туризмаII – О.П.И.Т II“ за Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение /ПОО/. Учениците, които ще подават документи да свалят и попълнат образците до 21.04.2017 г.

CV образец

Заявление

 

Прием 2017/2018 г.

ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един учебен ресторант, три компютърни кабинета, библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават  стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

ПРИЕМ В VIII КЛАС

Професия: „Икономист“ Специалност: „Търговия“- дуална форма/обучение чрез работа/ Учениците провеждат учебна и производствена практика в големи търговски вериги и получават работна заплата в ХI и ХII.

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“

Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

ПРИЕМ В IХ КЛАС

Професия: „Търговски представител“ Специалност: „Търговия на едро и дребно“

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“, Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

 

Учениците от ПГТР се реализират изключително успешно на пазара на труда още по време на обучението си, както и продължават образованието си във висши учебни заведения.