Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Бинарен урок представен от преподавателите Татяна Донева и Тодор Тодоров

Бинарен урок по БЕЛ и история и цивилизация в ПГ по търговия и ресторантьорство, Враца. Урокът проследява историческия път на Ботевата чета от козлодуйския бряг до Околчица и отразяването му в българската литература. Учениците от 11г и 12в клас преживяха героизма на четниците и коментираха ценностите на българите от деветнадесети и двадесет и първи век.