Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за СФО

В срок до 18 октомври се подават заявления за ноемврийска сесия от ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, в канцеларията на ПГТР. Сесията започна от 07.11.2017 г.