Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за СФО

Всички ученици, които ще се обучават в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година, са длъжни да подадат заявление в канцеларията на ПГТР до 14.09.2017 г.