Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за учениците в самостоятелна форма на обучение

От 30.11.2020г., изпитите за СФО ще продължат да се провеждат в електронна среда в платформата Moodle.