Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за учениците в самостоятелна форма на обучение

В срок до 17 октомври 2018 г. се подават заявления за ноемврийска сесия от ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, в канцеларията на ПГТР. Сесията започва от 06.11.2018 г.