Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за учениците от СФО

Сесията за учениците обучаващи се в самостоятелна форма на обучение остава непроменена. Изпитите ще се провеждат по графика от заповедите.