Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за ученици обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

Всички ученици в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на априлска сесия, е необходимо да подадат заявление в канцеларията на ПГТР до 01.04.2020 г. Сесията ще започне на 21.04.2020г.