Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за ученици обучаващи се в самостоятелна форма на обучение

В срок до 18 декември 2018г. се подават заявления за януарска сесия от ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, в канцеларията на ПГТР. Сесията започна от 08.01.2019г.