Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Важно за ученици обучаващи се в СФО

Всички ученици в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на януарската сесия, е необходимо да подадат заявление в канцеларията на ПГТР до 18.12.2019 г. Сесията ще започне на 07.01.2020 г.