Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Да осъзнаем света на бизнеса онлайн

В периода 18-ти – 24-ти ноември, 2018год.– инж. Румяна Петрова- Директора на ПГТР и учителите Маринка Петрова и Мариана Стефанова – координатор по проекта , пътуваха в Турция по проект на Еразъм+ BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE/ Да осъзнаем света на бизнеса онлайн/. Посетено бе училището UNYE DOGA HIGH SCHOOL в гр.Юние, Орду, партньор по проекта.

Целта на проекта е да улесни навлизането на учениците в света на бизнеса след дипломирането чрез използване на онлайн инструменти. Отдава се особено значение на  метода на учене чрез работа, който ще позволи на учениците лесно да разбират изискванията, ограниченията и възможностите, предоставени от реалния свят на бизнеса. ПГТР има опит в реализацията на онлайн бизнес решения, тъй като в училището функционират учебно-тренировъчни фирми в затворена симулационна училищна интернет базирана онлайн среда от 2005 година. В тази среда функционират училищни банки, учебен НАП и учебен НОИ, както и учебно-тренировъчни фирми от цялата страна. В област Враца единствено  в ПГТР функционират подобни фирми.