Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Консултации с учители

Седмично разписание за втория учебен срок

График за консултации с учителите за втория учебен срок

 

Име, презиме и фамилия Ден Начален час
 1 Румяна Йорданова Петрова понеделник 13.45
 2 Татяна Любенова Донева сряда 13.45
 3 Огнян Горанов Николов вторник 14.45
 4 Цветана Ивайлова Чанталийска сряда 13.45
 5 Николай Вълов Иванов вторник 14.00
 6 Мариана Иванова Стефанова понеделник 14.30
 7 Тошко Стоянов Стоянов петък 13.45
 8 Христина Николова Ценова четъвъртък 13.45
 9 Галина Тодорова Генчева понеделник 13.45
 10 Тодор Иванов Тодоров четвъртък 13.50
 11 Диана Веселинова Иванова понеделник 14.30
 12 Лилия Христова вторник 13.45
 13 Ивка Георгиева Николчова сряда 14.30
 14 Маринка Георгиева Петрова сряда 14.30
 15 Явор Димитров Илиев петък 13.35
 16 Йоана Христова Томова -Вутова сряда 13.45
 17 Цветомира Валериева Иванова вторник 13,45
 18 Надежда Мишева Тодорова четвъртък 13.45
 19 Петя Луканова Янчик четвъртък 13.00
 20 Димитрана Захариева Захариева вторник 14.30
 21 Маргарита Ангелова Григорова сряда 14.30
 22 Ирена Емилова Димитровска-Андреева понеделник 14.30
 23 Боряна Ангелова Николова сряда 13.45
 24 Георги Кръстев Кръстев вторник 13.00
 25 Анели Христов  Нетов вторник 12.00
 26 Камелия Цветанова Миляшка вторник 13.00
 27 Мая Костова вторник 12.00