Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Консултации с учители

Седмично разписание за първия  учебен срок

График за консултации с учителите за първия учебен срок

Име, презиме и фамилия Ден Начален час
1 Галина Тодорова Генчева Вторник 13:45
2 Ирена Емилова Димитровска -Андреева Петък 15:25
3 Татяна Любенова Донева Понеделник 14:40
4 Огнян Горанов Николов Сряда 13:45
5 Мариана Иванова Стефанова Вторник 13:45
6 Николай Вълов Иванов Понеделник 14:40
7 Тошко Стоянов Стоянов Сряда 13:45
8 Христина Николова Ценова Четвъртък 13:45
9 Ивка Георгиева Николчова Вторник 14:40
10 Тодор Иванов Тодоров Четвъртък 14:40
11 Диана Веселинова Иванова Вторник 13:45
12 Мила Симеонова Василева Сряда 13:45
13 Георги Кръстев Кръстев Петък 14:30
14 Никола Илиев Кънчев Вторник 15:25
15 Йоана Христова Томова-Вутова Четвъртък 13:45
16 Маринка Георгиева Петрова Вторник 14:40
17 Явор Димитров Илиев Сряда 14:40
18 Катя Ангелова Кирова Вторник 13:45
19 Цветомира Валериева Иванова Вторник 15:25
20 Маргарита Ангелова Григорова Понеделник 14:30
21 Ивайло Бисеров Георгиев Вторник 13:45
22 Боряна Ангелова Николова Понеделник 13:45
23 Надежда Мишева Тодорова Четвъртък 14:40
24 Галин Георгиев Конов Понеделник 13:45
25 Лиляна Станьова Христова Вторник 13:45
26 Росица Методиева Тодорова Четвъртък 14:40
27 Камелия Христова Иванова Понеделник 13:45
28 Теодора Пламенова Ицовска Сряда 13:45
29 Мая Петрова Костова
30 Даниела Тодорова Николова
31 Стела Цветанова Ивачовска-Тарльовска
32 Ралица Тодорова Четвъртък 13:45