Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Държавни изпити сесия май-юни

1. Комисия за допускане до ДИ сесия май-юни

2.Комисия квестови по теория за ДИ сесия май-юни

3.Комисия ДИ теория юни

4. Комисия ДИ по практика юни

Списъци за провеждането на ДИ по практика

1. Държавен изпит по практика  Готвач  /02.06.2020 г.- вторник от 12.00часа, 03.06.2020 г.- сряда от 12.00часа, 04.06.2020 г.- четвъртък от 12.00часа, 08.06.2020г. – понеделник от 12.00 часа/

2. Държавен изпит по Практика „Кетъринг”, който ще се проведе на 27.05.2020 г. в кухня № 1 и 2  на ПГТР – гр. Врацаот 12.00 Презентация на темата и от 14.00 часа Практическата част

3.Държавен изпит по Практика „Кетъринг”, който ще се проведе на 28.05.2020 г. в кухня № 1 и 2  на ПГТР – гр. Враца от 12.00 Презентация на темата и от 14.00 часа Практическата част

4.Държавен изпит по Практика „Кетъринг”, който ще се проведе на 29.05.2020 г. в кухня № 1 и 2  на ПГТР – гр. Враца от 12.00 Презентация на темата и от 14.00 часа Практическата част