Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Закон за мерките и действията при извънредно положение

ЗАКОН
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – линк