Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Записване след завършен VII клас

Приетите на първо класиране ученици след завършен седми клас за „Готвач“и „Ресторантьор – Кетъринг“ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се запишат в периода от 28.06.2017 до 30.06.2017 /до края на работния ден/ в сградата на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. За записване са необходими следните документи:

-Оригинал на Свидетелството за завършено основно образование
-Медицинско свидетелство от личния лекар
-Служебната бележка с входящия номер