Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Заявление за участие по проект по програма „Еразъм+“, Ница, Берлин, Дрогеда

Заявление за участие в селекция по проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ КД 101 „Мобилност на персонал в училищното образование“ проект 2020 „Да подготвим учениците за пазара на труда“ по договор 2020-1-BG01-KA101-078052, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София-номинирана агенция от Европейската комисия за България за мобилност в НИЦА, БЕРЛИН ИЛИ ДРОГЕДА – срок 25.09.2020.

Бланка на заявление