Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Заявления за ДЗИ

От 05.03.2018 г. до 16.03.2018 г. се подават заявления за допускане до ДЗИ сесия май-юни в канцеларията на ПГТР. Необходимо е да си носите задължително лична карта и копие на лична карта.