Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Заявления за самостоятелна форма на обучение

В срок до 28 март 2018 г. се подават заявления за априлска сесия от ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, в канцеларията на ПГТР. Сесията започна от 18.04.2018 г.