Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Ръководство

РЪКОВОДСТВО

на

Професионална  гимназия по търговия и ресторантьорство 

Директор

 

                         инж. Румяна Йорданова Петрова              автобиография

Заместник-директор

инж. Галина Тодорова Генчева

Главен счетоводител

Станислав Димитров Ненков