Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Самостоятелна форма на обучение


РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  прочети

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ прочети

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 година

График за провеждане на изпитите на учениците, които се обучават в СФО – януарска сесия