Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Свободни места за ученици

 

Клас Специалност Брой свободни места Дата
VIII a Готвач 1 20.11.2019г.
VIII б Кетъринг 1 20.11.2019г.
VIII б Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 3 20.11.2019г.
VIII в Продавач-консултант 4 20.11.2019г.
XI б Кетъринг 1 20.11.2019г.
XI в Търговски представител 5 20.11.2019г.
XII а Готвач 1 20.11.2019г.
XII б Кетъринг 1 20.11.2019г.
XII в Производство и преработка на хляб, хлебни и сладкарски изделия/Производство на месо, месни продукти и риба 15 20.11.2019г.