Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Стипендии

Комисия за определяне на критерии за допускане до класиране за стипендии

Критерии за отпускане на стипендии

 

Критерии за допускане до класиране за втория учебен срок прочети

Класиране ученици за първия учебен срок  прочети

Класирани ученици за втория учебен срок прочети