Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Учители

 

 

 

 

      ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ

 

ДЛЪЖНОСТ ОКС ПКС
1 Директор  

 

Висше, магистър І
2. Заместник-директор  Висше, магистър  IV

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

3 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап БЕЛ Висше, магистър I
4 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап БЕЛ Висше, магистър  V
5 Учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  Английски език Висше, магистър
6 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  Немски език Висше Проф.бакалавър II
7 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  математика  Висше, магистър
8 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  математика Висше, магистър
9 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  Биология и ЗО, химия и ООС,Англ.език Висше, магистър
10 Старши учител, общообр.уч.пр.  История и цивилизация Висше, магистър IV
11 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  география и икономика Висше, магистър  V
12 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  ФВС Висше, магистър
13 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  ФВС Висше, магистър V
14 Старши учител, теоретично обучение -Търговия на едро и дребно Висше, магистър V
15 Старши учител теорет.обучение-Обща професионална подготовка Висше, магистър V
16 Старши учител теорет.обучение-Администрация  управление Висше, магистър II
17 Главен учител теорет.обучение-Счетоводство и данъчно облагане Висше, магистър II
18 Старши учител,  практическо. обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Висше, магистър
19 Старши учител,  теорет. обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг  Висше, магистър
20 Учител, теорет.обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Висше, магистър
21 Старши учител практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Висше, магистър
22 Старши учител практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Висше Проф.бакалавър ІV
23  Учител, теоретично обучение-Английски език  Висше, магистър  V
24  Учител, практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг  Висше, магистър  V
Учител, практическо обучение Висше, магистър
Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап Музика Висше, магистър
Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап Изобразително изкуство Висше, магистър
Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап Физика и астрономия Висше, магистър  V

 

                                          НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
длъжност образование
№ по ред
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
1 Гл. счетоводител Висше, магистър
ПОМОЩНО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
2 Касиер, счетоводство Висше, магистър
3 Домакин Средно
4
РАБОТНИЦИ :
5  Портиер  Средно
6 Домакин – чистач на сграда Средно
7 Домакин – чистач на сграда Основно

Служебни телефони

Име фамилия

 

Служебен номер
1 Румяна Петрова 0879219621
2 Младенка Цацева 0879002426
3 Галина Генчева 0879002429
4 Боряна Ангелова 0879002428
5 Цветомира Иванова 0879002431
6 Наталия Дилова 0879002432
7 Тонислава Димитрова 0879002433
8 Станислав Димитров 0879002436
9 Славена Крумова 0879002437
10 Таня Борисова 0878886073
11 Георги Обретенов 0879448006
12 Тодор Тодоров 0879496250
13 Таня Донева 0879496252
14 Маринка Петрова 0789496253
15 Николай Иванов 0879496254
16 Тошко Стоянов 0879496255
17 Христина Ценова 0879496256
18 Малинка Костадинова 0879496257
19 Ивка Николчова 0879496258
20 Мариана Стефанова 0879496259
21 Диана Иванова 0879496260
22 Огнян Николов 0879496262
23 Георги Кръстев 0879496264
24 Анели Нетов 0879496265
25 Надежда Тодорова 0879496266
26 Петя Янчик 0879496267
27 Явор Илиев 0879496268
28 Маргарита Григорова 0879496270
29 Йоана Томова-Вутова 0879521952
30 Ирена Димитровска 0879521953
31 Димитрана Захариева 0877533301
33 Цветана Чанталийска 0878686783
34 Лиляна Христова 0878817403
35 Мая Костова
36 Стела  Иванчовска-Тарльовска
37 Галин Конов 0878814726
38 Цветан Василев 0878686316
39 Теодора Ицовска  –