Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Учители

 

 

 

 

      ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ

 

ДЛЪЖНОСТ ОКС ПКС
1 Директор  

 

Висше, магистър І
2. Заместник-директор  Висше, магистър  IV

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

3 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап БЕЛ Висше, магистър I
4 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап БЕЛ Висше, магистър  V
5 Учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  Английски език Висше, магистър
6 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  Немски език Висше Проф.бакалавър II
7 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  математика  Висше, магистър
8 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  математика Висше, магистър
9 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  Биология и ЗО, химия и ООС,Англ.език Висше, магистър
10 Старши учител, общообр.уч.пр.  История и цивилизация Висше, магистър IV
11 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  география и икономика Висше, магистър  V
12 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  ФВС Висше, магистър
13 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  ФВС Висше, магистър V
14 Старши учител, теоретично обучение -Търговия на едро и дребно Висше, магистър V
15 Старши учител теорет.обучение-Обща професионална подготовка Висше, магистър V
16 Старши учител теорет.обучение-Администрация  управление Висше, магистър III
17 Главен учител теорет.обучение-Счетоводство и данъчно облагане Висше, магистър III
18 Старши учител,  практическо. обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Висше, магистър
19 Старши учител,  теорет. обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг  Висше, магистър
20 Учител, теорет.обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Висше, магистър
21 Старши учител практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Висше, магистър
22 Старши учител практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Висше Проф.бакалавър ІV
23  Учител, теоретично обучение-Английски език  Висше, магистър  V
24  Учител, практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг  Висше, магистър  V
Учител, практическо обучение Висше, магистър
Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап Музика Висше, магистър
Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап Изобразително изкуство Висше, магистър
Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап Физика и астрономия Висше, магистър  V

 

                                          НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
длъжност образование
№ по ред
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
1 Гл. счетоводител Висше, магистър
ПОМОЩНО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
2 Касиер, счетоводство Висше, магистър
3 Домакин Средно
4 Технически изпълнител Висше, бакалавър
РАБОТНИЦИ :
5  Портиер  Средно
6 Домакин – чистач на сграда Средно
7 Домакин – чистач на сграда Основно