Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Учители

СПИСЪК

НА  ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

В ПГТР  ВРАЦА  КЪМ 01.09.2017 Г.

 

СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ

 

 

      ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ

 

ДЛЪЖНОСТ ТРИТЕ ИМЕНА ОКС ПКС
1 Директор инж.Румяна Йорданова Петрова

финансист и педагог

Висше, магистър І
2. Заместник-директор  инж. Галина Тодорова Генчева  Висше, магистър  IV

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

3 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап БЕЛ Татяна Любенова Донева Висше, магистър I
4 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап БЕЛ Огнян Горанов Николов Висше, магистър  V
5 Учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  Английски език Мариана Стефанова Иванова Висше, магистър
6 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  Немски език Николай Вълов Иванов Висше Проф.бакалавър II
7 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  математика  Цветана Паралюзова  Висше, магистър
8 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  математика инж.Христина Николова Ценова Висше, магистър
9 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  Биология и ЗО, химия и ООС,Англ.език Ивка Георгиева Николчова Висше, магистър
10 Старши учител, общообр.уч.пр.  История и цивилизация Тодор Иванов Тодоров Висше, магистър IV
11 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  география и икономика  Диана Веселинова Иванова Висше, магистър  V
12 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  ФВС Георги Кръстев Кръстев Висше, магистър
13 Старши учител, общообр.уч.пр.в гимназиален етап  ФВС Анели Христов Нетов Висше, магистър V
14 Старши учител, теоретично обучение -Търговия на едро и дребно Маринка Георгиева Петрова Висше, магистър V
15 Старши учител теорет.обучение-Обща професионална подготовка Явор Димитров Илиев Висше, магистър V
16 Старши учител теорет.обучение-Администрация  управление Йоана Христова Томова-Вутова Висше, магистър III
17 Главен учител теорет.обучение-Счетоводство и данъчно облагане Ирена Емилова Димитровска-Андреева Висше, магистър III
18 Старши учител,  практическо. обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж.Петя Луканова Янчик Висше, магистър
19 Старши учител,  теорет. обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг  Камелия Цветанова Миляшка  Висше, магистър
20 Учител, теорет.обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж.Цветомира Валериева Иванова Висше, магистър
21 Старши учител практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж.Боряна Ангелова Николова Висше, магистър
22 Старши учител практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Маргарита Ангелова Григорова Висше Проф.бакалавър ІV
23  Учител, теоретично обучение-Английски език  Цветана Ивайлова Чанталийска  Висше, магистър  V
24  Учител, практическо обучение-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг  Димитрана Захариева Захариева-Вълчова  Висше, магистър  V
Учител, практическо обучение Камелия Цветанова Миляшка Висше, магистър
Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап Музика Агнеса Петкова Петкова Висше, магистър
Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап Изобразително изкуство Мая Петрова Костова Висше, магистър
Учител, общообразователен предмет в гимназиален етап Физика и астрономия Лиляна Станьова Христова Висше, магистър  V

 

                                          НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
длъжност име, презиме, фамилия образование
№ по ред
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
1 Гл. счетоводител Станислав Димитров Ненков Висше, магистър
ПОМОЩНО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
2 Касиер, счетоводство Младенка Иванова Цацева Висше, магистър
3 Домакин Славенка Тодорова Крумова Средно
4 Технически изпълнител Таня Цветанова Николова Висше, бакалавър
РАБОТНИЦИ :
5  Портиер  Георги Рангелов Обретенов  Средно
6 Домакин – чистач на сграда Наталия Цветанова Дилова Средно
7 Домакин – чистач на сграда Таня Борисова Иванова Основно