Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Учители

              ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РФ
Директор инж. Румяна  Петрова
Заместник директор, учебна дейност инж. Галина  Генчева
         ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ
Главен учител, теоретично обучение – счетоводство и данъчно облагане Ирена  Димитровска -Андреева
Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназ.етап БЕЛ, ЧЕП англ.ез. Татяна  Донева
Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназиален етап БЕЛ Огнян  Николов
Ст. у-л общообр. уч. пр. в гимназ. етап-англ. език и ЧЕП англ.,химия и ООС Мариана  Стефанова
Ст. у-л, общ.уч.пр.в гимназиален етап, БЕЛ, немски език, гражд.образ., ФВС Николай  Иванов
Ст.у-л, общ.уч. предмет в гимназиален етап – математика, ИТ, БДП Тошко  Стоянов
Ст. у-л, общообр.уч. предмет в гимн. етап  математика, ИТ. инж.Христина  Ценова
Ст. у-л, общ.уч.пр.в гим.ет. биология. ЗО, химия ООС, ЧЕП англ.ез Ивка  Николчова
Ст. учител, общообр.уч.предмет  история и цивилизация, свят и личност Тодор  Тодоров
Ст. учител, общообр.уч.пр.в гимн. етап  география и икономика, история Диана  Иванова
Ст.учител общообр.учебен предмет в гим.етап английски език,ЧЕП Цветана Чанталийска
Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназиален етап  ФВС Георги  Кръстев
Учител, общообр.уч.предмет в гимназиален етап  ФВС Никола  Кънчев
Ст. у-л теорет. обучучение – администрация и управление, ИТ Йоана  Томова-Вутова
Ст. у-л теоретично обучение търговия на едро и дребно Маринка  Петрова
Ст. у-л общообр.уч.предмет в гимназиален етап – обществени науки, икономика Явор  Илиев
Ст. учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Димитрана  Захариева – Вълчова
Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж.Цветомира  Иванова
Ст. у-л практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Маргарита Григорова
Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж.Ивайло  Георгиев
Ст. у-л практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж.Боряна  Николова
Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж.Надежда  Тодорова
Учител в дуална система на обучение – учител методист инж.Галин  Конов
Ст. учител общообр.учебен предмет в гим.етап – физика и астрономия – 50 % Лиляна  Христова
Учител, общ.уч.пр.в гим.етап, химия ООС Росица  Тодорова
Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназ.етап БЕЛ и  история Камелия  Иванова
Учител общообр.уч. предмет в гим.етап музика Теодора  Ицовска
Ст. ресурсен учител Мая  Костова
Ресурсен учител Даниела  Николова
Учител общообр.уч. предмет в гим.етап изобр. изкуство
Училищен психолог Стела  Ивачовска-Тарльовска