Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Кариерно развитие на учениците

Ученици от XII а,б,в класове в Професионална гимназия и търговия се запознаха с възможностите за тяхната бъдеща кариера и развитие. В периода от 22.10.2018-25.10.2018г. проведоха обучение с консултантите Николай Ценов и Георги Караиванов от Център за подкрепа за личностно развитие към Община Враца /бивш Център за кариерно ориентиране/. Обучението се проведе изцяло онлайн и учениците имаха възможност да разгледат практически как могат да се регистрират в онлайн платформата за кариерно развитие и да използват нейните възможности.