Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Майски празници в ПГТР

Учителският колектив на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство на свое онлайн заседание  в платформата за електронно обучение MOODLE прие календар на извънкласните дистанционни дейности  през месец май в отговор на своето призвание да възпитава в ценности, родолюбие и духовност. Ще дадем простор на инициативата и таланта на нашите ученици.

Статия във Враца днес