Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Модернизиране на Дуалното обучение

На 09.05.2017 г. беше проведен семинар в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение“. По време на семинара е представен опита на Германия и Австрия в Дуалното обучение. Кетъринга на събитието е осъществен от ученици на ПГТР.