Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Наградата за екипа на ПГТР първи реализирал дуална форма на обучение в област Враца

Регионално управление по образованието, Враца и Търговско-промишлената палата, Враца награждават ПГ по търговия и ресторантьорство за ползотворно сътрудничество за изграждане на регионален модел за базирано на работа обучение в училище. Наградата е за екипа на ПГТР първи реализирал дуална форма на обучение в област Враца. Благодаря на фирмите – партньори, сключили трудови договори с учениците от XI клас от ПГТР, Враца и учителите – методици в дуалната форма на обучение.