Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Новата учебна година ще открием на 15 септември от 9.00 часа

Скъпи ученици,

Тържествено ще открием новата учебна 2017/2018 година на 15 септември от 9.00 часа. Заповядайте!

ДИРЕКТОР НА ПГТР ВРАЦА

ИНЖ.РУМЯНА ПЕТРОВА

               

             КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ  И КЛАСНИ СТАИ

                                   през 2017/2018 учебна година

КЛАС 

 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ професия

специалност

    класна стая етаж
VIII A Татяна Любенова Донева готвач 20 II
VIII Б Миглена Колева

 

кетъринг 21 II
VIII B Николай Вълов Иванов РАБОТНИК В КУХНЯ 11 I
ІX  А Диана Веселинова Иванова готвач 22 II
ІX  Б Цветана Паралюзова

 

кетъринг 23 II
ІX  В Маринка Георгиева Петрова търговски представител 31 III
ІX  Г Маргарита Ангелова Григорова РАБОТНИК В КУХНЯ 12 I
 X А Ивка Георгиева Николчова готвач 32 III
 X  Б Огнян Горанов Николов кетъринг 33 III
 X  В Боряна Ангелова Николова хляб/месо 34 III
 X  Г Христина Николова Ценова РАБОТНИК В КУХНЯ 20 II
XІ А Цветомира Валериева Иванова готвач 35 III
XІ Б Тодор Иванов Тодоров кетъринг 36 III
XІ В Ирена Емилова Димитровска-Андреева търговски представител 37 III
XІІ А Мариана Иванова  Стефанова готвач 43 IV
XІІ Б Димитрана Захариева-Вълчова

 

готвач 47 IV
 XІІ В Петя ЛукяноваЯнчик

 

кетъринг 42 IV
XІІ Г Явор Димитров Илиев търговски представител 41 IV