Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Нов спечелен проект

ПГТР-Враца подписа договор по програма Еразъм + сектор “Професионално образование и обучение”. От 233 подадени предложения са одобрени едва 117 проекта, в т.ч. 20 проекта на организации, притежаващи Харта за мобилност. ПГТР притежава Харта за мобилност от три години. По подписания договор 20 ученици и 10 учители следващото лято ще проведат мобилност в Римини, Италия“.

Публикация във вестник „Враца днес“