Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Обучение по предприемачество

Десет ученици от ПГТР стартираха обучението си по предприемачество със съдействието на Пенка Петрова, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Враца. Преподавател в обучителния курс е Маринка Петрова – старши учител в ПГТР, финансист.