Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Обучение, практики и инициативи в туризма 2

Проект 2016-1-BG01-KA102-023414 „Обучение, практики и инициативи в туризма 2“ Ключова дейност 1 за Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение /ПОО/ е спечелен от консорциум в състав ПГ по търговия и ресторантьорство, Враца, Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, Професионална гимназия по туризъм „Н.Й.Вапцаров”, гр. Кюстендил и Сдружение ”Български Младежки Форум”. Партньор е професионално училище по туризъм от Гърция, полуостров Халкидики. Мобилността ще се реализира от 13-26 април 2018 година от 27 ученици от ПГТР.
Днес гост на училището бе управителя на Български младежки форум Божидар Цветков с част от неговия екип. Той запозна учениците с предстоящата мобилност -практика квалификация в хотелският комплекс „Anastasia Resort & Spa“ ***** на полуостров Халкидики, Гърция.

Видео в кабелна телевизия Кейбъл Ком-Враца