Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Откриване на новата учебна година

Откриваме учебната година на 15.09.2020г. от 9.00 часа с ученици от VIII клас и новата паралелка XI клас.
Поканваме учениците от горните класове, както следва:
· IХ клас в 10.00ч.
· Х клас в 10.30ч.
· ХI клас в 11.00ч.
· ХIIклас в 11.30ч.

ДИРЕКТОР НА ПГТР ИНЖ. РУМЯНА ПЕТРОВА

График на пътуване – кликнете тук