Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Откриване на учебната 2019/2020г.

По традиция отпразнувахме първия учебен ден под звуците на българския химн с шествия и цветя, училищни знамена и школски звънци. Нека открито и от сърце да изразим своята съпричастност към българското училище, към дейците на българския национален дух, да изразим любовта си към нашите деца и признателността към онези, на които сме поверили отговорността да ги водят в дългия път към знанието и зрелостта.
Няма по-висша ценност за всеки родител от това да даде добро възпитание на детето си. Затова българския учител е призван да дари на българските ученици един по-красив и хуманен свят, съществуващ в техните мисли и надежди, свят, изпълнен с любов и симпатия, озарен от светлината на откривателството и дръзновението. На всички учители и ученици, желая да бъдат здрави, отговорни в професията и учението, късметът да ги съпровожда, а успехите да се множат. Нека учебната година е спокойна, изпълнена с много успехи и радост от постигнатото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж в РМ ТВ

Публикация във Враца днес