Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Отново е 15 септември

По традиция го празнуваме под звуците на българския химн с шествия и цветя, училищни знамена и школски звънци. Нека открито и от сърце да изразим своята съпричастност към българското училище, към дейците на българския национален дух, да изразим любовта си към нашите деца и признателността към онези, на които сме поверили отговорността да ги водят в дългия път към знанието и зрелостта.

Няма по-висша ценност за всеки родител от това да даде добро възпитание на детето си. Затова българския учител е призван да дари на българските ученици един по-красив и хуманен свят, съществуващ в техните мисли и надежди, свят, изпълнен с любов и симпатия, озарен от светлината на откривателството и дръзновението.

За този по-добър и цветен свят си заслужава да дадем силен старт на новата учебна година. Скъпи колеги! Нека откликнем на любознателността на нашите ученици и им помогнем да намерят отговор на въпросите си в света на знанието. Чрез философията на съзиданието и богатството на нашия професионален опит нека им помогнем да реализират своите емоционални и интелектуални стремежи и мечти.

Желая ползотворна нова учебна година!

Школския звънец ни зове!

На добър час

15.9.2016 IMG_1553 IMG_1558 IMG_1560 IMG_1562 IMG_1565 IMG_1566 IMG_1576