Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

ПГТР посреща гости от 4 държави

На 19 март от 10 ч. в аулата на Дом на науката и техниката ПГТР посреща гости от Португалия, Италия, Турция и Румъния /общо 31 човека/ по проект „Постави се в обувките на бежанеца“.

ПГТР – гр. Враца е партньор по проект КД2, 2016-1-IT02-KA219-024266_3: “PUT YOURSELF IN A  REFUGEE’S SHOES”, спечелен по проектно предложение на Програма „Еразъм+“ за 2016 година. Участващи организации:

1. Италия, IISS F.sco D’Aguirre-Dante Alighieri, гр. Салеми, о-в Сицилия – координатор на проекта.

2. Турция – Ozel Maltepe Cevizli Ugur Anadolu Lisesi, Малтепе, Истанбул.

3.Румъния:COLEGIUL NAṬIONAL GEORGE COŞBUC NĂSĂUD, гр. Насауд

4. Португалия: INSIGNARE – Associacao de Ensino e Formacao, гр. Оурем,

5. България – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца.

Проектът е със срок на  реализация  24 месеца – от 01.09.2016г. до 31.08.2018г.

Това е социален проект, основно фокусиран върху „Бежанците  и имиграцията“, в който е заложена идеята, че всеки заслужава да живее живот според Всеобща декларация за правата на човека. Отправна точка за началото на този проект е Хуманизъм. От друга страна, този проект е много полезен  за нашите ученици – чрез развиване на техните социални умения, социално отговорност, като  самостоятелни  личности.

 

Статия във вестник „Конкурент

Телевизия Враца-видео