Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Подаване на заявления за ДЗИ

От 02.07.2018 г. до 13.07.2018 г. се подават заявления за допускане до ДЗИ сесия август-септември в канцеларията на ПГТР.