Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Подаване на заявления за Държавни зрелостни изпити

От 05.03.2019 г. до 18.03.2019 г. се подават заявления за допускане до Държавни зрелостни изпити сесия май-юни в канцеларията на ПГТР.