Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Подаване на заявления за явяване на ДЗИ за учениците в СФО

Заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия май-юни, се подават в канцеларията на ПГТР от 04.03.2020 г. до 17.03.2020 г. от всички ученици, които искат да се явят.