Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

„Практични финанси“ JA Bulgaria

През месец октомври 2018 г. под ръководството на г-жа Маринка Петрова стартира обучението на учениците от Х в клас, спец. „Търговски представител“ по програма „Практични финанси“ на JA Bulgaria.

Програмата е създадена по проект, иницииран  от „Джуниър Ачийвмънт България“, и целия финансов сектор  в страната с партньорството на Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите, както и с подкрепата на NN България,БНП „Париба“ и финансова група „Карол“.

Учебната програма съчетава традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, както и участие на доброволци от бизнеса, които ще помагат на учениците да усвояват финансовите понятия, като им задават практически казуси и съвети. Темите обхващат стратегии за управление на парите, заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, застраховане, разумно потребление, управление на риска и инвестиране.

Практическите уроци включват казуси от практиката, които учениците ще решават с помощта на младите доброволци от БНП „ Париба“  Лични финанси.
        Участието в инициативата ще даде възможност на учениците за формиране на знания за съвременна финансова култура и създаване на умения за практическото им прилагане в ежедневието, с цел успешно реализиране на всеки един като личност в съвременния глобализиран свят.