Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО VIII КЛАС

Професия: „Икономист“ Специалност: „Търговия“- дуална форма/обучение чрез работа/ Учениците провеждат учебна и производствена практика в големи търговски вериги и получават работна заплата в ХI и ХII.
Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“
Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“
Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“
Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.


ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО IХ КЛАС

Срок за подаване на документите/свидетелство за завършено основно образование и медицинско свидетелство от общопрактикуващия лекар/ 03-05.07.2017г.
Професия: „Търговски представител“ Специалност: „Търговия на едро и дребно“
Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“
Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“
Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“, Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.