Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Прием след седми клас

Скъпи седмокласници и родители на седмокласници,
Очакваме Ви в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца ул.“Христо Смирненски“№3 /сградата на бившия текстилен техникум до Втора градска поликлиника/ в периода 16-22.06.2017г. вкл.

Учениците, придружени задължително от родител/настойник, следва да представят в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца следните документи:

1.Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания. Ще Ви предоставим заявлението за попълване при нас.
2.Копие от свидетелство за завършено основно образование. Носете оригинала, ние ще го преснимаме.
3.Получената служебна бележка с резултати от изпитите;
4.Медицинско свидетелство от личния лекар. Без медицинско свидетелство в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство не можете да кандидатствате.
5.Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по БЕЛ и/или математика, ако ученикът има такъв.

Документите, могат да бъдат подадени и в друго училище – гнездо. Независимо в кое училище се подават документите, в заявлението могат да бъдат записани желания за всички училища от област Враца. Броят на желанията е неограничен, но се избират паралелки и училища, в които ще се осъществява държавен план-прием в област Враца. Ако подадете документи за професионална паралелка, но не представите медицинско свидетелство, автоматичната система за класиране ще ви отхвърли желанието за професия, ще го игнорира.

Желателно е да подадете документите си в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца, ако сте избрали нашите три професии:
1.Икономист код 1032

Специалност: Търговия

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Български език и литература и География и икономика
2.Готвач код 1033

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование
3.Ресторантьор код 1034

Специалност: Кетъринг

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Чужд език и Биология и здравно образование

Кандидатстват всички ученици, които са завършили 7 клас.
Класирането се извършва в зависимост от бала и реда на посочените желания. Повече информация на телефони 0879219621 инж.Румяна Петрова – директор и 0879 002429 инж.Галина Генчева заместник-директор