Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Прием

                          Прием          Брошура след VII клас     Брошура след VIII клас         Плакат след VII клас   

Плакат прием след VIII клас      Заповед прием      

График на дейностите по прием след VII и след VIII клас

   ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО – ВРАЦА

Logo bqlo new2УЛ.”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” № 3,

факс:   00359 92/64 80 46 ;     00359 879219621

               email: pgtr_vratza@abv.bg  www. pgtr-vratza.com

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

 

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр.Враца има богата история и опит при подготовката на кадри в сферата на туризма. ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един кабинет по сервиране, три компютърни кабинета, библиотека, фитнес, ремонтиран физкултурен салон и аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците могат да получават  стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

През учебната 2017/18 година ПГТР ще осъществи прием след VII клас по следните професии:

Професия: Икономист

Специалност: Търговия

Форма на обучение: Дуална /обучение чрез работа/

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Български език и литература и География и икономика

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование

Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Чужд език и Биология и здравно образование

Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечение

Специалност: Работник в производството на кулинарни изделия и напитки

Форма на обучение: Дневна

Балообразуващи предмети:

-Технологии

-Изобразително изкуство
        ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

През учебната 2017/18 година ПГТР ще осъществи прием след VIII клас по следните професии:

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Форма на обучение: Дневна

Балообразуващи предмети

Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по:

-Български език и литература

-Химия и опазване на околната среда умножена по три

-Биология и здравно образование

Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Форма на обучение: Дневна

Балообразуващи предмети

Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по:

-Български език и литература

-Чужд език умножена по три

-Биология и здравно образование

Професия: Търговски представител

Специалност: Търговия на едро и дребно

Форма на обучение: Дневна

Балообразуващи предмети

Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по:

-Български език и литература

-География и икономика умножена по три

-Чужд език

Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечение

Специалност: Работник в производството на кулинарни изделия и напитки

Форма на обучение: Дневна

Балообразуващи предмети:

-Технологии

-Изобразително изкуство

ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един учебен ресторант, три компютърни кабинета, библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават  стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

ПРИЕМ В VIII КЛАС

Професия: „Икономист“ Специалност: „Търговия“- дуална форма/обучение чрез работа/ Учениците провеждат учебна и производствена практика в големи търговски вериги и получават работна заплата в ХI и ХII.

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“

Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

ПРИЕМ В IХ КЛАС

Професия: „Търговски представител“ Специалност: „Търговия на едро и дребно“

Професия: „Готвач“ Специалност: „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия: „Ресторантьор“ Специалност: „Кетъринг“

Професия: „Работник в заведенията за хранене и развлечение“, Специалност: „Работник в производството на кулинарни изделия и напитки“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация, подходяща и за ученици със специални образователни потребности.

 

Учениците от ПГТР се реализират изключително успешно на пазара на труда още по време на обучението си, както и продължават образованието си във висши учебни заведения.