Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Прием

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО – ВРАЦА

Logo bqlo new2УЛ.”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” № 3,

факс:   00359 92/64 80 46 ;     00359 879219621

               email: pgtr_vratza@abv.bg  www. pgtr-vratza.com

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ /СЕДМИ КЛАС/ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

 

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр. Враца има богата история и опит при подготовката на

кадри в сферата на туризма. ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един кабинет по сервиране,

три компютърни кабинета, библиотека, фитнес, ремонтиран физкултурен салон и аула за празници, срещи и семинари.

Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни

професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците могат да получават  стипендия

по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други

населени места ползват безплатен транспорт.

През учебната 2019/2020 година ПГТР ще осъществи прием след VII клас по следните професии и специалности:

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование

 

Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Чужд език и Биология и здравно образование

 

Професия: Сервитьор-барман

Специалност: Обслужване на заведения в общественото хранене

Форма на обучение: дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Чужд език и Биология и здравно образование

 

Професия: Организатор Интернет приложения

Специалност: Електронна търговия

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Български език и литература и География и икономика

Допълнителен Държавен план-прием след завършен X клас

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература от НВО

-Оценката по математика от НВО

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование

 

ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един учебен ресторант, три компютърни кабинета,

библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители

имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални

квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават  стипендия по успех, стипендия по

доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват

безплатен транспорт.

Учениците от ПГТР се реализират изключително успешно на пазара на труда още по време на обучението си, както и

продължават образованието си във висши учебни заведения.