Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Прием

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО – ВРАЦА

Logo bqlo new2УЛ.”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” № 3,

факс:   00359 92/64 80 46 ;     00359 879219621

               email: pgtr_vratza@abv.bg  www. pgtr-vratza.com

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ /СЕДМИ КЛАС/ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.

 

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр. Враца има богата история и опит при подготовката на

кадри в сферата на туризма. ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един кабинет по сервиране,

три компютърни кабинета, библиотека, фитнес, ремонтиран физкултурен салон и аула за празници, срещи и семинари.

Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни

професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците могат да получават  стипендия

по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други

населени места ползват безплатен транспорт.

През учебната 2020/2021 година ПГТР ще осъществи прием след VII клас по следните професии и специалности:

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование

 

Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Чужд език и Биология и здравно образование

 

Професия: Сервитьор-барман

Специалност: Обслужване на заведения в общественото хранене

Форма на обучение: дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Чужд език и Биология и здравно образование

 

Професия: Организатор Интернет приложения

Специалност: Електронна търговия

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Български език и литература и География и икономика

Допълнителен Държавен план-прием след завършен X клас

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература от НВО

-Оценката по математика от НВО

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образованиe.

 

Брошура прием 2020/2021

Плакат прием 2020/2021

Презентация прием 2020/2021

Образователен каталог прием 2020/2021

ПГТР разполага с модернизирана учебна база – две учебни кухни, един учебен ресторант, три компютърни кабинета,

библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители

имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални

квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават  стипендия по успех, стипендия по

доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват

безплатен транспорт.

Учениците от ПГТР се реализират изключително успешно на пазара на труда още по време на обучението си, както и

продължават образованието си във висши учебни заведения.

График
на дейностите по приемането на ученици

 1 Провеждане на тестове:
по български език и литература
по математика
9.06.2020 г.
11.06.2020 г.
 2 Обявяване на резултатите от НВО до 26.06. 2020 г.
 3 Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 3.07. 2020 г.
 4 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити до 2.07. 2020 г.
 5 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 3-5.07.2020 г.
 6 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020 г.
 7 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16.07. 2020 г.
 8 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020 г.
 9 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2020 г.
 10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2020 г.
 11 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27.07.2020 г.
12 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране дo 29.07.2020 г.
13 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2020 г.
14 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 3.08.2020 г.
15 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора на училището до 10.09.2020 г.
16 Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2020 г.

 

Заповед за прием в VIII клас

Допълнителен Държавен план прием