Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2020-1-TR01-KA226-SCH-098532

Multi-Perspective Approach towards e-learning

Публикация във Враца днес 20.09.2021г.

Статия във вестник Конкурент 20.09.2021г.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е партньор по проект 2020-1-TR01-KA226-SCH-098532 Multi-perspective Approach towards e – learning” по програма „Еразъм+“ с училища от Италия, Румъния, Северна Македония и Турция. Моля гласувайте за лого на проекта : ТУК