Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проекти в ПГТР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3

тел. 092/64 80 46  моб.тел. 0879219621 

email: pgtr_vratza@abv.bg www. pgtr-vratza.com

 

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ПГТР 2005-2017

 

Екипът на ПГТР  има голям опит в работата по проекти още от 2005 г. Разработил е и реализирал самостоятелно осем проекта по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“ и четири по секторна програма „Коменски“. Значителна част от проектите са двугодишни.

Проектите по Секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“ са 8 броя:

BG/06/Ь/PL-166058 “Интеграция и адаптация към европейските системи на обучение и квалификация в кетеринга”  на стойност 41 530 евро за периода 01.06.2006г.–30.05.2008г. двугодишен проект с партньор от гр.Кемниц, Германия.

LLP–LdV–VETRPO-07-BG-166138 “Мобилност и адаптация на европейските системи за професионално образование   в областта на туризма” с партньор институт  Виталис – Лайпциг, Германия на стойност 18 600 евро, едногодишен проект за обмен на 10 преподаватели от ПГТР.

2008-1-BG1-LEO01-00310„Европейските образователни системи и междукултурният диалог – приоритет на професионалното образование в хотелиерството и ресторантьорството” VETRPO с партньор Система Турисмо, Потенца, Италия.

2008-1-BG1-LEO01-00370 „Европейски опит и развитие на професионалните компетенции в търговията и ресторантьорството”/ IVT/  Виталис – Лайпциг, Германия. Ползватели по проекта са 20 ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство от ХІ клас. Практиката се осъществи в страната домакин Германия 18.04.- 09.05.2009г. в продължение на три седмици.

2010-1-BG1-LEO01-03191„Усвояване и трансфериране на европейския опит в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга”/ IVT/ с партьор от гр.Лайпциг, Германия.

2011-1-BG1-LEO01-04573  „Европейски иновации в туристическата и ресторантьорската индустрии“, с партньор  EUROPA HAUS LEIPZIG e.V.  от гр.Лайпциг, Германия.

2012-1-BG1-LEO01-06802 „Европейско измерение на професионалното обучение по хотелиерство и ресторантьорство” IVT с партньор  EUROPA HAUS LEIPZIG e.V.  от гр.Лайпциг, Германия

2013-1-BG1-LEOo1-08852 „Европейски хоризонти-професионален опит, иновации и креативност чрез усъвършенстване на квалификациите и компетенциите в сферата на ресторантьорантьорството, хотелиериерството и кетъринга“.

Проектите по Секторна програма „Коменски“  са 4 броя:

Многостранни партньорства:

LLP-2009-COM–MP-096 ”Europe on a plate”за периода 01.08.2009 –31.07 2011г. Партньори по проекта са: Poland, Romania,Belgium, Spain, France, Portugal.

LLP-2009-COM–MP-097 „Save the planet!” за периода 01.08.2009–31.07.2011г. Партньори по проекта са Вucharest-Romania, Braga-Portugal, Xanthi,-Greece, Izmir-Turkey, Motala-Sweden, Opole-Poland, Roma-Civitavecchia – Italy.

2010-1-TR1-COM06-13641 4 № 2010-1-TR1-COM06-13641 4    „School Parliament”

Двустранно партньорство:

LLP – 2013-COM–BP-02  „Европейска кулинарна маса – иновации и креативност в професионалното образование” с партньор Гренвил, Франция. Мобилността е осъществена в периода 31 март–11 април 2014 г.

Проектите на ПГТР по програма „Еразъм+“ са:

Ключова дейност КД1  – Образователна мобилност за граждани, KA102 – Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО:

В консорциум 2 проекта:

Имаме реализиран проект  по „Еразъм +“ КД1  Образователна мобилност за граждани, KA102 – Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО №2014-1-BG-01-KA102-000710 на тема „Обучение, практики и инициативи в туризма I“ в консорциум с  неправителствената организация „Български младежки форум“ и още две професионални гимназии в Дупница и Сапарева баня.

Втори проект реализираме в консорциум с неправителствената организация „Български младежки форум“ с професионални гимназии от Кюстендил и Самоков  по програма „Еразъм +“ КД1  Образователна мобилност за граждани, KA102 – Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО № 2016-1-BG01-KA102-023414 на тема  „Обучение, практики и инициативи в туризма II“. Проектът е спечелен от консорциум в състав ПГ по търговия и ресторантьорство, Враца, Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, Професионална гимназия по туризъм „Н.Й.Вапцаров”, гр. Кюстендил и Сдружение ”Български Младежки Форум”, обл. Видин, общ. Белоградчик, с. Върбово. Продължителността на проекта е  01 Юни 2016 г. – 30 Ноември 2017 г. Партньор е професионално училище по туризъм от Гърция, полуостров Халкидики.

Самостоятелно 5 проекта:

„Образователна мобилност за европейски опит на предприемачески знания и умения в търговията и ресторантьорството“ по договор 2015-1-BG01-KA102-013869 от 19.10.2015г.подписан между Организацията бенефициент Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси. Период на реализиране на проекта 1 юни 2015г.-31 май 2017г. Партньор по проекта е Висшето училище по хотелиерство на средиземноморието /CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DEL MEDITERRANEO,VALENCIA, SPAIN/ от Валенсия, Испания.

„Европейско партньорство за инициативност и предприемачество в търговията, ресторантьорството и туризма” по договор  2016-1-BG-01-KA102-023137 сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София-номинирана  агенция от Европейската комисия за България  за Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО се реализира от ПГТР в периода  01 Юни 2016 г. – 30 Ноември 2017 г.  Партньор по проекта е Колеж по образованието „Темис“ от Гранадила де Абона, остров Тенерифе, Канарски острови /IEC TEMIS, Granadilla de Abona, SPAIN – Canarias/.

2017-1-BG01-KA101035489   „Creativity, Innovation, Motivation and New Methodology of Teaching”

 

„Европейски опит за успешна кариера  програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ „, по договор за финансова подкрепа  2018-1-BG01-KA116-047124, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. По проекта 20 ученици и 2 придружаващи лица, както и 10 учителя от ПГТР ще осъществят мобилност в гр.Малага, Коста дел Сол, Испания.

„Преподаването в 21 век – компетентност, умения за общуване, креативност“ програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ КД 101 Мобилност на персонал в училищното образование, по договор за финансова подкрепа №2018-1-BG01-KA101-047011 между ПГТР, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси София.

Ключова дейност КД2  4 проекта:

Проект по „Еразъм+“ Ключова дейност 2„Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, проекти само между училища 2016-1-IT02-KA219-024266_3 „PUT YOURSELF IN A REFUGEE’S SHOES“.

Let’s salvage from oblivion“, за периода от 17.12.2018г. – 16.12.2020г. от 24 месеца, по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, сключен договор за финансова подкрепа  по договор за финансова подкрепа  2018-1-PL01-KA229-051216_4,  подписан между Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси.

Let’s Use Energy successfully“, за периода от 01.09.2018г. до 31.08.2020г. от 24 месеца, по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, сключен договор за финансова подкрепа 2018-1-IT02-KA229-048029_3, подписан между Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси.

„BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE“ за периода от 01.09.2018г. до 31.08.2020г. от 24 месеца, по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, сключен договор за финансова подкрепа  2018-1-PL01-KA229-051233_2,  подписан между Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси.

Харта за мобилност за професионално образование

Притежаваме Vocational Education and Training Mobility Charter 2017-1-BG01-KA109-036636.

Успешно е осъществено от екипа двустранно партньрство с Колеж по ресторантьрство в гр.Серпухов, Предмосковието, Русия и с гимназията по икономика и туризъм от гр.Парачин, Сърбия.

Екипът на ПГТР е посещавал много обучения, организирани от ЦРЧР и други  институции за работа по проекти  на Европейската комисия и членовете му притежават сертификати. Екипът е компетентен, амбициозен и  креативен. Всички реализирани проекти са успешно отчетени в НА.Членовете на екипът  влизат ежегодно в различни роли.

Екипът е компетентен, амбициозен и  креативен. Всички реализирани проекти са успешно отчетени в НА, под ръководството на директора на ПГТР.

ИНЖ.РУМЯНА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВРАЦА

26.01.2019