Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проект „Подкрепа за успех“

     

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Програма за провеждане на междуучилищно събития

Клубове за преодоляване на пропуските в учебното съдържание

 

1.Български език и литература-Огнян Николов-5 ученика

Антония  Методиева

Зоя  Методиева

Иван  Станев

Николета  Обретенова

Симона  Огнянова

Ден на провеждане-Сряда 13:35

 

2.Български език и литература-Камелия иванова-5 ученика

Валенсия  Николова

Никола Тодоров

Изабел  Христова

Преслава  Петрова

Росита  Иванова

Ден на провеждане-Сряда 13:35

 

3.Български език и литература-Татяна Донева-5 ученика

Стефани  Първанова

Велислава  Петрова

Габриела  Костова

Клаудия  Георгиева

Иван  Иванов

Ден на провеждане-Понеделник 14:30

 

4.Математика-Тошко Стоянов-5 ученика

Валентин  Велков

Владислав Стефанов

Петромир  Иванов

Тихони Петков

Цветослав  Христов

Ден на провеждане-Вторник 14:30

 

5.Биология и здравно образование-Ивка Николчова-5 ученика

Красимир  Петров

Миглен  Манчев

Георги  Манчев

Лус Емили Петкова

Борислава  Любенова

Ден на провеждане-Петък 13:35

 

6.География и икономика-Диана Иванова-5 ученика

Христо  Петков

Деница  Георгиева

Любомира  Христова

Мартин  Георгиев

Ромина  Колева

Ден на провеждане- Понеделник 14:30

 

7.Физика и астрономия-Лиляна Христова-5 ученика

Весела  Василева

Мирослава  Костова

Невена  Петкова

Ивайла  Ценова

Красимира  Красимова

Ден на провеждане- Понеделник 14:30

 

 

8.Чужд език-английски език-Мариана Стефанова-5 ученика

Искрен  Цветанов

Светла  Димитрова

Анатоли  Георгиев

Мирослав  Маринов

Валентина  Тонова

Ден на провеждане- Четвъртък 13:35

 

9.Чужд език-английски език-Цветана Чанталийска-5 ученика

Петромир  Иванов

Владислав  Стефанов

Наталия  Денчева

Камелия  Емилова

Николай  Николов

Ден на провеждане- Понеделник 14:30

 

 

10.Чужд език-немски език-Николай Иванов-5 ученика

Таня  Тодорова

Маргарит  Василев

Мартин  Георгиев

Христо  Петров

Тереза  Веселинова

Ден на провеждане- Вторник 14:30

 

11.Информационни технологии-Йоана Томова-Вутова-5 ученика

Йордан  Бубарски

Виктор  Манчев

Елеонора  Огнянова

Анатоли  Георгиев

Красимира  Огнянова

Ден на провеждане- Петък 13:35

 

12.История и цивилизации-Тодор Тодоров-5 ученика

Иван  Иванов

Христос Прускас

Цветослава  Сашова

Боян  Янкуловски

Цветомира  Стоянова

Ден на провеждане- Четвъртък 14:30

 

13.Математика-инж. Христина Ценова-5 ученика

Александрина Иванова

Тамара  Йотова

Николай  Найденов

Ева  Ангелова

Стела  Мюмюнова

Ден на провеждане- Петък 13:35

 

14.Философия-Явор Илиев-5 ученика

Алверо  Славчев

Виктор  Манчев

Миглен  Манчев

Петя  Бонева

Димитринка  Димитрова

Ден на провеждане- Понеделник 14:30

 

15.УП Кулинарни техники и технологии в кетъринга-инж. Надежда Тодорова-5 ученика

Галина  Кръстева

Камелия   Емилова

Красимира  Илиева

Таня  Тодорова

Преслав  Стефанов

Ден на провеждане- Сряда 14:30

 

16.УП Кулинарни техники и технологии в кетъринга-инж. Ивайло Геогиев-5 ученика

Вито  Каменов

Стефани  Стефанова

Цветина  Никифорова

Цветина  Давидова

Теодора  Радкова

Ден на провеждане- Четвъртък 13:35

17.Хигиена и стандарти в кетъринга-инж. Галин Конов-5 ученика

Борислав  Тринков

Габриел  Христов

Елена  Георгиева

Красимира Огнянова

Изабела  Иванова

Ден на провеждане- Вторник 15:35

 

Клубове за занимания по интереси

1.Пъстра трапеза-Маргарита Григорова-15 ученика

Ден на провеждане- Четвъртък 13:35

 

2.Етикет и добри обноски при сервирането-Димитрана Захариева-Вълчова-15 ученика

Ден на провеждане- Петък 13:35