Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Твоят час

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Работа по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

 

ГРУПИ ПО ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ

1.Клуб „Традиции и обичаи“

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии

Ръководител Димитрина Атанасова Тодорова
Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

2.Учебно предприятие “ Моят бизнес“

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Предприемачество и обществена среда
Ръководител Маринка Георгиева Петрова
Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

3.Клуб „Празнична трапеза“

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Ръководител инж.Петя Луканова Янчик
Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

4.Клуб „Вино и любов „

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Ръководител инж.Цветомира Валериева Иванова
Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

5.Клуб „Лични финанси „

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Икономика и бюджет
Ръководител  Ирена Емилова Димитровска – Андреева
Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

6.Клуб “ Хранене и здраве „

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Ръководител инж.Боряна Ангелова Николова
Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

7.Клуб „Пъстра трапеза“

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Ръководител Маргарита Ангелова Григорова
Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

8.Клуб „Таекуондо“

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Индивидуални спортове
Ръководител Георги Кръстев Кръстев
Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

9.Клуб „Аз спортувам“

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Ръководител Анели Христов Нетов
Срок на провеждане на дейностите от  от 2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

ГРУПИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ

1.Литературен клуб „Димчо Делелянов „Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература

Ръководител Огнян Горанов Николов
Срок на провеждане на дейностите от  от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

2.Клуб „Аз и обществото“

Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тематична подобласт:

Гражданско образование

Ръководител Николай Вълов Иванов

Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 15.6.2017 г.

 

3.“Компютърът – моят приятел“

Тематична област: Дигитална компетентност, Тематична подобласт: Информационни технологии

Ръководител инж.Галина Тодорова Генчева

Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

4.Клуб “ Аз успях „

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература

Ръководител Татяна Любенова Донева

Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

 

5.“To improve my english“

Тематична област: Чужд език, Тематична подобласт: Английски език

Ръководител Мариана Иванова Стефанова

Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

6.“Lets talk“

Тематична област: Чужд език, Тематична подобласт: Английски език

Ръководител Ивка Георгиева Николчова

Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

7.Клуб „Изкуството да общуваш“

Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тематична подобласт: Човекът и обществото

Ръководител Явор Димитров Илиев

Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

8.“Добрите познания по математика, предпоставка за добър професионализъм „

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика

Ръководител Дарина Велева Тодорова

Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

 

9.“В света на информационните технологии“

Тематична област: Дигитална компетентност, Тематична подобласт: Информационни технологии

Ръководител Йоана Христова Томова -Вутова

Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

10.Клуб „Фанагория“

Тематична област: Хуманитарни науки, Тематична подобласт: История и цивилизации

Ръководител Тодор Иванов Тодоров

Срок на провеждане на дейностите от   2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.