Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проект “Бизнесът онлайн” по програма Еразъм+ КА2

Италианската телевизия отрази визитата на ученици и учители от ПГТР по проект “Бизнесът онлайн” по програма Еразъм+ КА2 в Италия в периода 22-28 септември 2019 в гр. Касино, Италия

Репортаж