Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проект по програма Еразъм +“European civic attitude through social entrepreneurship“

Осем ученици и четири учители от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство реализираха първа мобилност от проект по образователна програма „Еразъм +“European civic attitude through social entrepreneurship“ в гр. Урзичени, Румъния. Проектът има за цел да насърчи приобщаването, многообразието, баланса между половете и недискриминацията в образованието в ЕС, чрез развитие на социални, граждански и междукултурни компетенции и чрез развиване на умения за социално предприемачество.  В продължение на една седмица ученици и учители представиха държавите и училищата си, обмениха опит и добри практики в обучението по предприемачество, участваха в уоркшопи и дискусии, както и се запознаха с примери за социалното предприемачество в Румъния. Домакините посрещнаха партньори от три държави Италия, България и Турция с традиционни фолклорни танци и песни, част от културната програма на дейностите по проекта.