Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство празнува своя 90 годишен юбилей

Скъпи приятели!
Щастливи сме да ви съобщим, че през 2018 година Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство празнува своя 90 годишен юбилей. Гимназията се гордее с амбициозните си преподаватели, които осъществяват ясна, целенасочена, силна, активна, последователна и модерна образователна политика. Училището е включено в списъка на Министерство на образованието и науката за иновативни училища. То е едно от шестте иновативни училища в област Враца. Ние първи осъществихме прием в дуална форма на обучение. Обучаваме кадри с висок професионализъм и отлична реализация в търговията, ресторантьорството, месопреработвателната, млекопреработвателната, хлебната и сладкарската индустрии. Учениците ни усъвършенстват своите умения в Германия, Испания, Франция, Гърция и Канарските острови. От 2017г. ПГТР притежава Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение, признание за 18-те реализирани проекти по програмите на Европейския съюз Леонардо, Коменски и Еразъм+, апогей в политиката на интернационализация на училището.