Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Работа в учебно-тренировъчни фирми

Маринка Петрова и Ирена Димитровска – Андреева – учители от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца споделиха своя тринадесетгодишен опит в . Домакин на събитието бе Регионално управление по образованието, Враца. Старши експерт по професионално образование инж.Петя Личева инициира тази среща с цел споделяне на идеи за учебна и извънкласна работа с учениците пред директори и учители от област Враца. Учебно-тренировъчните фирми са иновативен метод на обучение. Учебно-тренировъчната фирма се регистрира в затворена интернет базирана система под управление на Център на учебно-тренировъчните фирми към Министерство на образованието. Работата в учебно предприятие следва дейностите в реална фирма – откриване на търговско предприятие, наличие на основен капитал, назначаване на служители, уведомления до учебен НАП, комуникация с учебен НОИ, учебни търговски банки. Сделките се осъществяват по каталог между фирми, членове на световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми с виртуални, а не реални пари.
Удоволетворението от работата си в УТФ и участието си в международен панаир на УТФ през април, 2018г. в Пловдив споделиха дванадесетокласничките Евгения Евгениева и Мариела Младенова. На срещата присъстваха Йоана Томова – учител в ПГТР, сертифициран учител в УТФ и директорът на училището инж.Румяна Петрова.