Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Самостоятелна форма на обучение

В срок до 19 декември се подават заявления за януарска сесия от ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, в канцеларията на ПГТР. Сесията започна от 09.01.2018 г.