Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Семинар на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си“

В периода от 12 до 14 септември 2019 г. в София се проведе семинар на тема: „Закрила на интелектуалната собственост – инвестираме в бъдещето си“. Целта на обучението беше запознаване с дейностите на Патентното ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – EUIPO и възможностите за практическо приложение в учебния процес. Обучението включваше теория и практика, като през втория ден от семинара се проведоха практически упражнения и състезания, чрез които бяха представени знанията, придобити по време на теоретичната част. Участие в семинара взеха учители и ученици от 18 училища, в които се прилага обучение и работа в учебно-тренировъчни фирми. Представители от ПГТР – Враца бяха учениците от ІХг клас, специалност „Търговски представител” – Ивет Найденова и Елизабет Борисова, с ръководител г-жа Маринка Петрова. На провелото се на 13 и 14 септември 2019т. състезание, ученическите отбори представиха и защитиха правата си на собствен продукт с промишлен дизайн и търговска марка пред шестчленно жури от експерти на Патентното ведомство.
Ивет Найденова и нейният отбор ”Инфинити”заеха второ място, а Елизабет Борисова с отбор ”Viktory” се класираха на пето място.